Rustning.

Rustning er utstyr som er slitt for a gi forsvar mot direkte skade i kamp og a gi attributtbonuser. Armor gir ingen beskyttelse mot forhold. Armor er delt inn i tre rustningsklasser, som tilsvarer de tre (mer…)

1 2 3 56