Casino lokke – Kryssord Clue.

Nedenfor er mulige svar for kryssordet clue Casino lokke.

en spilleautomat som brukes til gambling; «de tilbringer timer og timer som bare spiller sporene» (datamaskin) en stikkontakt i en mikrocomputer som vil akseptere et plug-in-kort; «PCen hadde tre spor for ekstra minne» en posisjon i en grammatisk spraklig konstruksjon der en rekke alternative enheter er utbytbare; «han utviklet en versjon av slot grammatikk» sporet av et dyr (spesielt en hjort); «han fulgte hjortens spor over den myke turen til kanten av tr rne» tildele et tidsluke; «Spille et TV-program» en posisjon i et hierarki eller en organisasjon; «Bob Dylan okkupert toppsporet i flere uker»; «hun slo litt toff konkurranse om nummer ett spor» en tid tildelt pa en tidsplan eller agenda; «TV-programmet har et nytt tidsluke»; «et landingsplass for fly» en liten spalte (som for innsetting av en mynt eller innskudd av post); «han satte et kvart i sporet»

Andre kryssordlister med lignende svar pa «Casino lokke»

Likevel sliter med a lose kryssordet «Casino lokke»?

Hvis du fremdeles ikke har lost kryssordet, kan du lure pa var database ved hjelp av bokstavene du allerede har!

&kopiere; 2018 Crossword Clue Solver. Alle rettigheter reservert. Crossword Clue Solver drives og eies av Ash Young pa Evoluted Web Design. Optimalisering av SEO Sheffield.

Kryssordloser er laget for a hjelpe brukerne til a finne de manglende svarene pa kryssordene sine. Systemet kan lose enkelt eller flere ord ledetrader og kan handtere mange flertall.