Betting Systems.

Sannheten bak spillsystemer.

Casino spillere vil alltid fortsette a soke etter innovative strategier og betting systemer de kan bruke for a garantere fortjeneste. I det lange lop handler det om a sla kasinoet. I lopet av arene har noen av disse innsatssystemene vist seg a fungere i en kort periode, men til slutt synes alle ikke a ha stor fortjeneste. Til slutt vil forholdet mellom pengespillet og pengene vunnet fortsette a komme n rmere til spillerne mister mer enn de vinner.

De prim re grunnleggende spillsystemene er definitivt ikke lykkes for noen online kasinospill fordi resultatet av spill som roulette eller craps er 100 prosent tilfeldig og ikke kan kontrolleres. Ingen system kan med hell beregne eller forutsi dette resultatet. Hver tur og hvert kast av terningen er uavhengig og folger ikke noen regler eller standarder. Som Albert Einstein sa en gang, «Ingen kan muligens vinne pa rulett, med mindre han stjeler penger fra bordet mens croupieren ikke ser.» Likevel, som et nettsted som dekker alle vinkler og alle emner, har vi besluttet a diskutere flere forskjellige betting systemer og ideer om emnet. Vi har tatt med ulike eksperimenter og data som presenterer det uunngaelige; huset vil alltid ha kanten. Kanten kan ogsa refereres til som kasinofordelen. For tiden er det ikke noe spillsystem rundt det som har bevist annet.

Gambler’s Fallacy.

En av de storste mytene i gambling er at hvis en hendelse ikke skjedde nylig, betyr det at den har storre sjanse til a finne sted fordi det vil v re for sent. Denne ideen er kjent som «Gambler’s Fallacy.» Mange gamblere har lagt ut spillsystemer avhengig av Gambler’s Fallacy ved a plassere innsatser mot de siste resultatene av spillet. For eksempel, hvis rulettkulen holder landing pa svart, vil de satse pa rodt. Mange mennesker har en tendens til a selge garanterte spillsystemer basert pa Gamblers ‘Fallacy, og de hevder at de vil hjelpe deg med a bli rik raskt. Selv om de far deg til a vinne en eller to ganger, er de ikke garantert. Hvis du fortsatt tror pa Gambler’s Fallacy, her er noen kilder som har kommentert det:

Encyclopedia Britannica (Under Gambling):

Gamblers ‘Fallacy, ogsa kjent som Monte Carlo Fallacy, tar feil ut fra at de forskjellige spillene i et flaksbasert spill er forbundet, og at de ikke er uavhengige av hverandre. Mange betting systemer ble oppfunnet basert pa denne Fallacy. For a bevise at de ikke virker, onsker kasinoer noen spill som er basert pa slike spillsystemer fordi de vet at det ikke gir spillere noen fordel.

Theory of Gambling and Statistical Logic (av Richard A. Epstein):

Det er et stort antall spillsystemer som hevder a v re garantert, og det er mange som tror pa dem. Faktum er at spillsystemer bare er en av vrangforestillinger i gamblinghistorien.

The Martingale Wagering System.

Martingale-spillsystemet folger det kjente konseptet «Double or Nothing.» I dette systemet vil spillerne fordoble innsatsen etter a ha hatt et tap. Martingale-systemet er designet for a bli brukt i spill som tilbyr jevnlige pengespill (betaler 1: 1): for eksempel rode og sorte spill i roulette eller Pass og Ikke pass linje spill pa Craps. Teorien er at hvis du mister og fortsetter a fordoble nar du vinner, vil du gjore opp for alt du har mistet + 1 ekstra enhet. Hvis du for eksempel starter med 1 dollar, og du mister 4 runder pa rad og vinner i 5. runde, betyr det at du har innsats totalt $ 15 og mistet dem alle, og pa den femte vil du satse pa $ 16, og du vil vinne $ 16, sa du gjorde opp for tapene og tjente en fortjeneste pa en dollar. Dette spillsystemet har to hovedfeil. Den forste er at du raskt kan miste alle pengene for du far sjansen til a vinne. Den andre er at du kunne na huset grensen (maksimal innsats) som vil bety at du ikke kan doble opp lenger.

For a bevise poenget kan du gjore et eksperiment for a sammenligne mellom flatbetting og Martingale-systemet. La oss si at vi vil prove det pa passelinjespillet i craps, en innsats som har en 39,29 prosent sjanse til a vinne. Spilleren som folger Martingale-systemet, starter med en innsats pa en dollar, og han vil starte denne proveperioden med $ 255, da det er nok penger til a dekke atte sammenhengende tap. Den flate spilleren vil satse pa en dollar hver eneste gang, mens Martingale-spilleren vil spille 100 runder eller til han ikke kan dekke neste innsats. I sa fall ma han forlate bordet med det han har forlatt. I tilfelle av flatbetting-spilleren, spiller han et hundre spill hver gang. Hvis du brukte et program for a gjenta opplevelsen en million ganger for de to systemene og kartlagt resultatene, vil du se en graf som ser ut som denne.

Det fremgar av diagrammet at flatbetting-spilleren danner en klokkeformet kurve som har en topp pa den ene dollarens tap & amp; han straiter aldri bort fra denne toppen. Pa den annen side viser Martingale-spilleren et overskudd som ogsa er indikert av klokkeformet kurve (til hoyre), som toppes pa 51 dollar. Men ved mange anledninger ser vi til venstre at han ikke kunne dekke sitt bud og forlot bordet etter a ha lidd mange tap. Dette skjedde 19,56 prosent av tiden.

I forsoket var tapssessionen for den flatbetsspilleren lik $ 1,12 mens den var $ 4,20 for Martingale-spilleren. I de to tilfellene var forholdet mellom pengene de mistet for pengene de vunnet, nesten lik 7/495. Dette er lik kanten av huset til passelinjegangen i craps. Dette er ikke en tilfeldighet; Faktisk viser dette at uansett hvilket spillsystem spillerne bruker, vil resultatet v re like eller ganske n r kanten av huset. Dette er hvordan kasinoer lever.

For a bevise poenget enda mer, la oss ta Martingale-spilleren som onsker a vinne en dollar og starter med a spille med samme verdi. Med en total bankroll pa $ 2.047 kan spilleren dekke opptil 10 tap etter hverandre. Folgende tabell vil vise alle de mulige resultatene av hver forventet innsats, sannsynlighet og amp; komme tilbake:

Den forventede innsatsen er resultatet av overforbarhet og total innsats. Pa samme mate er forventet avkastning resultatet av sannsynligheten og totalavkastningen. Den siste raden nederst viser at Martingale-spilleren hadde en gjennomsnittlig innsats pa $ 11.81172639, og at hans gjennomsnittlige tap var lik $ 0.16703451. Hvis vi deler gjennomsnittlig innsats og gjennomsnittlig tap, far vi $ 0,01414141, som er det samme nummeret vi vil fa hvis vi deler kanten av huset for det ved at craps, som er 7/495. Dette viser at dette systemet ikke er verre eller bedre enn det flatbetting-systemet, da de alle resulterer i det samme resultatet, hvilket er husets fordel.

Dette er enda et eksperiment som vil vise samme punkt som det forste eksperimentet. Denne er basert pa et roulette-spillsystem og tester tre forskjellige typer. Spiller 1 skal bruke en flat innsats som er lik $ 1 hver runde. Spiller 2 vil begynne a satse $ 1, og han vil begynne a oke sin innsats med en annen $ 1 nar han vinner. Hvis han mister, vil det avsluttes hans forsok, og han vil begynne a satse med $ 1 igjen. Spiller 3 vil begynne med en innsats pa $ 1, og han vil bruke Martingale-systemet, noe som betyr at han vil doble sin innsats nar han mister. Hvis han vinner, vil hans prove avsluttes, og han vil starte en annen prove med et startbud pa $ 1. For a gjore ting realistisk er maksimumsinnsatsen for spiller 3 lik 200 dollar. Her er eksperimentets resultater:

& # 8211; Den totale mengden penger satset er lik $ 1,000,000,000.

& # 8211; Totale tap er $ 52.667.912.

& # 8211; Den gjennomsnittlige innsatsen er lik $ 1.

& # 8211; Forholdet mellom tapene og de innsatte pengene er lik 0,052668.

& # 8211; Forventet tap er lik $ 52,631,579.

& # 8211; Den totale mengden penger satset er lik $ 1,899,943,349.

& # 8211; Totale tap er $ 100.056.549.

& # 8211; Den gjennomsnittlige innsatsen er lik $ 1,90.

& # 8211; Forholdet mellom tapene og de innsatte pengene er lik 0,052663.

& # 8211; Forventet tap er lik $ 99.997.018.

& # 8211; Den totale mengden penger innsats er $ 5 744 751 450.

& # 8211; Totale tap er $ 302,679,372.

& # 8211; Den gjennomsnittlige innsatsen er $ 5,74.

& # 8211; Forholdet mellom tapene og de innsatte pengene er 0,052688.

& # 8211; Forventet tap er $ 302.355.340.

Det er klart at forholdet mellom pengespillerne som er tapt til belopet de satset, er nesten lik husets fordel pa 1/19 eller 0,052632. Dette indikerer at de ulike satsingssystemene alle vil ende opp med samme forhold. Til slutt spiller det ingen rolle hvilket system du bruker, du vil likevel ende opp med fordelene til huset.

Den stygge sannheten bak spillsystemer.

Den triste sannheten er, det er ikke noe vellykket spillsystem. Hvis det var en, hvorfor ville folk selge den i stedet for a rakke opp pa millioner ved a bruke den pa kasinoer? Online-riket er fylt med folk som prover a selge disse satsingssystemene og gjor lofter om at det kan sla kasinoene i flaksbaserte spill. Disse menneskene er det samme som slangesalget i det nittende arhundre. Du bor ikke, under noen omstendigheter, kaste bort pengene dine pa disse systemene fordi hver gang de blir satt pa en proveversjon, vil de mislykkes, og de vil vise et forhold med penger innsatt til tapte penger som tilsvarer flatbetting og husets fordel av gitt spill.

Hvis du prover a sporre salgsrepresentanten hvorfor det mislykkes i datamaskinproven, vil han si at ingen spiller millioner og milliarder av forsok pa kasinoet. Han vil ogsa hevde at et slikt innsatssystem fungerer fint i det virkelige liv, og det mislykkes nar det blir trosset mot en simulering pa datamaskinen. Dette er en morsom respons fordi datasimuleringer og provelser brukes i hvert enkelt felt. Profesjonelle og forskere av alle typer stole pa dem, men tilsynelatende, ikke om det er testing satser systemer. Hvis det ikke lykkes med en virtuell simulering, vil den ikke fungere i det virkelige liv; Det er derfor de kaller det en test.

Disse gambling systemene og menneskene som selger dem har v rt her siden gambling ble oppfunnet, og ingen av dem viste seg a v re vellykkede. Dette er en ekkel virksomhet som disse selgerne bytter fra ett system til det neste. De er alltid rehashing gamle systemer som nye og prover a selge dem for a gjore en rask buck ved a svindle folk.

S lgere av disse systemene lover vanligvis spillerne latterlige fordeler. Hvis disse fordelene var klare, ville de ikke matte selge disse systemene for a leve fordi de kan fa millioner og millioner ved a bruke det pa kasinoene. For eksempel, hvis et system lover en fordel sa liten som 1 prosent pa spill som betaler 1: 1, betyr det at det vil v re veldig enkelt for deg a sla $ 100 til $ 1.000.000. For a bevise dette her er datasimuleringen av 4 forskjellige tester. To av dem simulerer fordelen pa 1 prosent med en bankroll pa $ 100 og den andre pa $ 1000 mens de to andre testene presenterer 2 prosentfordelen med de samme bankrollene. Her er de fire forskjellige resultatene av de fire sakene:

& # 8211; Antall innsatser vunnet, er 7 182 811 698, som er lik 50,4999 prosent.

& # 8211; Mengden innsatte tap er lik 7,040,599,544, som er lik 49,5001 prosent.

& # 8211; Spillerne mistet sin bankroll for de oppnadde $ 1.000.000: 16.249, noe som tilsvarer 16.981 prosent.

& # 8211; Antall spillere som oppnadde $ 1.000.000 er 79.438, som tilsvarer 83.019 prosent.

& # 8211; Antall runder for a oppna $ 1.000.000 tilsvarer 174.972.

& # 8211; Antall innsatser vunnet er 7 077 117 205, som er lik 51 prosent.

& # 8211; Antall innsatser tapte er 6,751,539,769, tilsvarende 49 prosent.

& # 8211; Spillerne mistet sin bankroll for de oppnadde $ 1.000.000: 4.180, som er lik 1,901 prosent.

& # 8211; Antall spillere som oppnadde $ 1.000.000 tilsvarer 215.702, som er lik 98,099 prosent.

& # 8211; Antall runder for a oppna $ 1.000.000 er lik 63.775.

& # 8211; Mengden innsatser vunnet er 5,213,026,190 som er lik 50,4999 prosent.

& # 8211; Antall innsatser tapte er 5,109,817,544, som er lik 49,5001 prosent.

& # 8211; Spillerne mistet sin bankroll for de oppnadde 1.000.000: 734, noe som tilsvarer 0,9715 prosent.

& # 8211; Antall spillere som nadde $ 1.000.000 er lik 74.818, som konverterer til 99.0285 prosent.

& # 8211; Antall runder for a oppna $ 1.000.000 er lik 137.208.

& # 8211; Antall innsatser vunnet er 6.332.837.070, som konverterer til 50,9996 prosent.

& # 8211; Mengden innsatte tap er lik 6,084,596,671, som konverterer til 49.004 prosent.

& # 8211; Spillerne mistet sin bankroll for de oppnadde $ 1.000.000: 1, som konverterer til 0.0004 prosent.

& # 8211; Antall spillere som oppnadde $ 1.000.000 er 267.445, som konverterer til 99,9996 prosent.

& # 8211; Antall runder for a oppna $ 1.000.000 er lik 46.428.

Dette viser at med en bankroll som er sa liten som $ 100 og en fordel pa 1 prosent, kan spillerne raskt miste seg til $ 1.000.000. Hvis det var sant, ville vi alle v re million rer og kasinoer vil ga ut av virksomheten.

Det er ogsa mange mennesker pa nettet som selger gamblingordninger, og de hevder at disse ordningene ikke er et spillsystem. De vil bruke store og fancy ord som Fractals og Chaos, men de vil ikke gi deg noe nyttig.

Hvis du vil vinne pa et online kasino, spill smart, administrer pengene dine og kanskje du vil bli heldig og sla jackpotten til et spor eller fa en stor seier pa rulettbordet. Du kan ogsa fa betydelige gevinster i spill som ikke stole pa rent flaks, for eksempel poker eller blackjack. Uansett hva du gjor, ikke stole pa et spillsystem som lover rikdom og formue fordi det aldri vil gjore som lovet. Du vil ende opp med a kaste bort pengene dine, kjope det og kaste bort flere penger etter det.

Casino Promotion.

Finn ditt sted a spille!

Gratis tips og triks.

Online Casino Bluebook.

Merk: OnlineCasinoBluebook er et uavhengig eid og drevet nettsted. Vi eier ikke eierskap eller spiller en aktiv rolle med noen av nettstedene som finnes pa nettstedet vart. Vi tilbyr rad og rangeringer basert pa personlig og brukerfeedback. Eventuelle utfordringer eller opplysninger du vil dele med oss, vennligst send oss en e-post pa [email protected] Merknad 2: V r oppmerksom pa at nettstedene som finnes pa OCBB tilbyr monet r kompensasjon for a bli notert pa vart diagram. Dette sikrer stabiliteten til OCBB. Merknad 3: For sikkerheten din ma alle nettstedene som er oppfort pa OCBB, overholde retningslinjene vare «Code of Conduct»

Copyright © 2017 Online Casino Bluebook. Alle rettigheter reservert. OCBB Oppdatert desember 2017.